29 března, 2023
Vláda

Bytový fond by měl být větší o stovky milionů. Obce začnou stavět stavebně dostupné byty.

Letošní výdaje Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) se proti původně schváleným plánům nabydou o 750 milionů na 3,48 miliardy korun. Je to kvůli dotacím na výstavbu nájemních sociálních bytů, pro které by mělo být dostupné 650 milionů korun. Vláda návrh schválila v pondělí a na tiskové konferenci informaci sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

Související obrázek

zdroj: idnes.cz

Bude se navyšovat i objem peněz původně určených na obnovu veřejných prostranství. Stát nakonec poskytne obcím dvě stě milionů korun na obnovu narušené krajiny. Jedná se o dvojnásobek původní částky. Navýšení má být pokryto penězi fondu bez nároku na státní rozpočet.

Spuštění se chystá na duben letošního roku, ale záleží na materiálu dodatečně-úvěrového programu. Plánované příjmy fondu zůstanou na dříve uvedené výši 779 milionů korun.

“V roce 2019 je, vzhledem k zahájení programu a příjmu žádostí až v průběhu daného roku, předpokládán celkový výdaj v rámci tohoto programu ve výši jedné miliardy korun, kdy 650 milionů korun budou činit nenávratné dotace (sociální byty) a 350 milionů korun nízkoúročené úvěry (dostupné byty). Úvěrová část bude kryta stávajícím celkovým schváleným objemem poskytnutých úvěrů, dotační část je nutno v rámci změny rozpočtu posílit,” tvrdí materiál.

V letošním roce by měli být finanční nároky programu pokryty ze zdrojů SFRB bez nutnosti zapojení státního rozpočtu, v dalších letech se bude financování programu projednávat formou dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj.

V letošním roce největší část příjmů fondu zastávají splátky z poskytnutých úvěrů ve výši 691 milionů korun, dalších 87 milionů korun přijde z vybraných úroků a poplatků.

Přebytek mezi příjmy a výdaji by měl být pokryt z finančních zůstatků fondu.

Stát chce přimět obce ke stavbě bytů, každému pátému bytu nabízí stoprocentní dotaci.

Na začátku února byla schválena novela zákona, která počítá s tím, že SFRB by měl k současným aktivitám přidat například udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů nebo cestovní ruch. Měl by se také přejmenovat na Státní fond podpory investic (SFPI). Norma musí být schválena parlamentem a podepsaná prezidentem.

“Novela zákona znamená rozšíření zaměření fondu i na regionální rozvoj, územní plánování, cestovní ruch a stavební řád. Rozšíření aktivit fondu bude mít příznivé efekty v regionech, ať už jde o regeneraci brownfieldů nebo podporu občanské vybavenosti v regionech,” řekla už dříve ministryně Dostálová. Uvedla také, že bude do budoucna sloužit také jako alternativa k evropským fondům.

Státní fond rozvoje bydlení stále poskytuje peníze určené na podporu bydlení. Jeho současným hlavním úkolem je podpora soukromých a obecních investic do výstavby, oprav a modernizace bytů.

 

 

Další příspěvky